OPŁAĆ WIZYTĘ
Do ceny usługi doliczana jest zryczałtowana opłata za dojazd w wysokości 60 zł.

Poniższe usługi wybierz tylko w przypadku, jeśli dostałeś potwierdzenie takiej dopłaty po wycenie dojazdu poza granice miasta w trakcie rezerwacji wizyty.