O epidemii wszawicy w szkołach i przedszkolach Magda Adamiak rozmawia z Gazetą Wyborczą w Sosnowcu. Dziękujemy za zaproszenie do rozmowy i zachęcamy do lektury!

W salonie usuniesz wszy profesjonalnie, przy filiżance kakao

https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,29471839,epidemia-wszawicy-w-szkolach-i-przedszkolach-problem-nigdy.html?fbclid=IwAR3MMCBxfTqAeXdqImIgj3CdK1SkkkeTxnFa9y4LQjfrG5-KlfYZnaaX2qI