OPŁAĆ WIZYTĘ
Do ceny usługi dodaj zryczałtowaną opłatę za dojazd w wysokości 60 zł.

Dopłaty do opłaty zryczałtowanej dodaj tylko w przypadku, jeśli dostałeś potwierdzenie takiej dopłaty po wycenie dojazdu poza granice miasta w trakcie rezerwacji wizyty.

Call Now Button